Loading...

NÅR PLAST

ER BEST

Rør av polypropylen og polyetylen er nå de mest brukte i verden

De er både billigere, og enklere å innstallere. Og for mange oppgaver et bedre valg enn metall. I industrien har skiftet fra metall over til plastrør skjedd gradvis siden slutten av 80 tallet, også her i Norge. På bolig markedet har vi fått inn PEX og PEM (polyetylen). Og PVC avløpsrør, lages nå av PPR (polypropylen).

ET RØR FOR

FREMTIDEN

Vi har valgt å fokusere på PPR

(Polypropylen random) forkortet PPR. Som har flest bruksområder og best forhold mellom pris og egenskaper. Et stort utvalg av rør forsterket med eksempelvis glassfiber eller metall, oppfyller nesten ethvert krav til et rør. Og et enormt utvalg av fittings og verktøy som forenkler arbeidet med å konfigurere og innstallere de.

VI KAN PPR

Men har ikke gjort installasjonen på bildet. Er et eksempel på bruk av PPR i industrien.

Fargen på rørene, er varemerket til tyske Aquatherm. Pioneren som lanserte PPR i 1984. I dag ledende i verden, med et utvalg av patenter og innovative PPR produkter de er alene om. Har tredoblet omsetningen de siste tiårene. Produserer og selger nå mer enn 30 millioner meter PPR rør i året.