Loading...

Det aller, aller viktigste

  • for å kunne senke fyringskostnadene maksimalt,
  • ved hjelp av en luft-vann varmepumpe
  • er å finne løsninger for å senke vanntemperaturen
  • i det vannbårne varmesystemet så lavt som mulig

Høyere COP / virknigsgrad

  • kommer ikke fra tall i en brosjyre
  • men fra å forenkle jobben til varmepumpen
  • med lavere vanntemperatur kan den produsere
  • mer energi med mindre strøm = høyere COP

Regulering av vannbåren varme

  • v