Loading...

Gjør investeringen super lønnsom ved å installere selv

Smarte løsninger, tilrettelagt for enkel installasjon, uten forkunnskap

 • Det er fullt lovlig å gjøre dette selv, uten bruk av rørlegger
 • Da et vannbårent varmesystem ikke behøver å være trykksatt
 • Våre produkter er laget for dobbel besparelse, med litt egen innsats
 • Kan lett nedbetales innen utløpet av garantien på 5 år
 • Lavere totalpris forkorter selvfølgelig nedbetalings tiden
 • Innvesteringen kan da tjenes inn 2-4x, de neste 10-15 årene
 • Det er uansett ingenting å spare, før installasjonen er inntjent

Enklere blir det ikke

Illustrasjon av det geniale monoblokk konseptet

Monoblokk varmepumpen plasseres på utsiden, med en strømkabel og 2 vannrør gjennom veggen. Vannrørene går til en akkumulatortank på innsiden, med 2 rør videre til det vannbårne varmesystemet. Det røde illustrerer vann som er varmet opp av varmepumpen, på vei til akkumulator tanken, og videre derfra til fordeling i varmesystemet. Det blå illustrerer vann med lavere temperatur, etter å ha passert gjennom varmesystemet. Som pumpes tilbake til varmepumpen for å bli varmet opp på nytt. Uansett hvilke forandringer eller andre komponenter man legger til, forblir prinsippet det samme som i illustrasjonen. En forståelse av selve prinsippet, gjør det enklere å planlegge installasjonen av en luft-vann monoblokk varmepumpe selv.

 • Enkel å installere selv uten forkunnskaper
 • Høy ytelse og besparelse i forhold til pris
 • Stor fleksibilitet mot ulike vannbårne varmesystemer
 • Kan varme både byggningen og tappevann samtidig
 • Fleksibel plassering, der det er mest hensiktsmessig
 • Varig innvestering over tid, bare utedel som må byttes

Enklere blir det ikke

Illustrasjon av prinsippet for vannbårne varmesystemer

Alle vannbårne varmesystemer er i prinsippet like. Varmt vann pumpes gjennom en innretning som kan avgi varme til det rommet den er plassert i. Deretter fortsetter det avkjølte vannet tilbake til varmekilden for å varmes opp på nytt. Innretningen kan være eksempelvis gulv-varme rør, en radiator eller en viftekonvektor. Har man flere separate vannbårne varmesystemer, eksempelvis gulvarme i fire rom, radiatorer i to rom og en viftekonvektor i kjellerstuen, så benytter man en fordeler til å sende ønsket vannmengde til hvert enkelt rom. På retur siden av fordeleren har man en ventil for hvert enkelt uttak, som kan regulere vannmengden som er nødvendig for ønsket temperatur. En forståelse av dette prinsippet gjør det enklere å sette i gang med en egen installasjon.

 • Enkelt å installere selv uten forkunnskaper
 • Høy ytelse og besparelse i forhold til pris
 • Stor fleksibilitet med tanke på utførelse
 • Kan varme ulike deler av byggningen etter ønske
 • Fleksibel plassering, der det er mest hensiktsmessig
 • Varig innvestering over tid, "evigvarende" med bare rør.

Plassering av varmepumpen

Hvis mulig, er det selvfølgelig best å plassere varmepumpen så nær akkumulatortanken som mulig. Det er den enkleste og rimeligste løsningen med best ytelse. Men det er ingen fasit på hvor lang avstanden kan være. Vi har kunder som har gravd rør i grøft, opptil 25 meter fra bygningen, med bra resultat. En grøft / kulvert bør graves dyp nok til å være frostfri. God isolering av lange strekk, både over og under bakken, kan gjøres med 5cm styrofoam plater. Som skjæres til vegger i en kanal og limes sammen med PU-lim / fugeskum. Spray med vann før liming med skum for beste heft og styrke. Se illustrasjon med 2 stk. 32mm PPR rør.

Høydeforskjeller mellom varmepumpe, tank og varmesystem, innefor noen meter har ingen betydning. I hvertfall ikke hvis sirkulasjonspumpen for varmepumpe kretsen sitter på akkumulatortanken. Med sirkulasjonspumpen plassert i varmepumpen, kan det medføre litt ekstra plunder ved første oppstart.

Fundament for varmepumpen kan gjøres på mange måter. Enkelt og rimelig på fast underlag, er et par Leca blokker 25x25x50 cm. Skru fast en bordbit trykkimpregnert tre, 20x2,5 cm i samme lengde som blokken, med lange plastplugger / skruer. Senteravstand mellom blokkene, som passer til mange varmepumper er 75 cm. Se illustrasjon. En sammenskrudd ramme av trykkimpregnert tre, er og en god løsning.

 • 30 cm avstand til vegg bak
 • Fritt rom med 25 cm klaring under for avising
 • Tiltes en grad mot vegg for bedre avising, (vater på telefon)
 • Lange strekk utvendig må isoleres godt
 • En enkel takløsning anbefales

Tilkoblingene til varmepumpen

Vi leverer 2 alternativer for vannrør mellom varmepumpen ute og akkumulator tanken inne.

PPR rør i dimensjonene 25, 32 og 40 mm, eller ferdig isolerte bøyelige rustfrie rør i dimensjonene 25 og 32 mm. PPR rør er den rimeligste løsningen men krever litt mer planlegging og tar litt mer tid å installere enn de bøyelige rustfrie rørene. PPR rørene kan om ønskelig isoleres utendørs med eksempelvis Biltema sin rør isolasjon. Begge leveres med hurtigkobling /svivelmutter. Se illustrasjonene. I tillegg behøves det en strømkabel, en kabel til kontroll panel og i de fleste tilfeller en kabel til sirkulasjons pumpen på akkumulatortanken innendørs. Alle disse kan vi koble ferdig med plugg-inn kontakt i ene enden, slik at det eneste elektrikeren skal gjøre, er å koble til strømkabelen.

For de isolerte rustfrie rørene er hullstørrelsen gjennom vegg:

55mm for 25mm rør og 65mm for 32mm rør.

For PPR: 43mm for 40 rør, 35 mm for 32mm rør og 28mm for 25mm rør

For enklest mulig installasjon, kan de bøyelige rustfrie rørene og alle kabler leveres ferdig tilpasset fra oss, dersom vi får oppgitt ønsket lengde.

Plassering av akkumulatortanken

På samme måte som med plasseringen av varmepumpen, er det selvfølgelig enklest om den kan plasseres så nær varmepumpen som mulig.

Høydeforskjeller mellom, akkumulatortank og varmesystem, innefor noen meter har ingen betydning. Men det kan være en utfordring å fylle systemet fullstendig med vann, uten luft noe sted. Særlig ved et trykkløst oppsett og mange ulike kurser.

Tilkoblingene til akkumulatortanken

Tilkobling til dobbelmantlet bereder