Loading...

Ingen tvil, varmepumpe teknologi er svært effektiv

 • 3 til 4 ganger så mye energi ut, som det man putter inn

 • Ved at den "låner" energi fra uteluften ved å kjøle den ned

 • Fantastisk konsept som kunne ha halvert strømforbruket i verden

Men den er kompleks og kostbar å installere

 • Ofte så kostbart at investeringen ikke lønner seg

 • Grunnet krav om høy kompetanse og sertifisering

 • Rammer særlig land med høye lønnskostnader

Vår forretningside: "å redusere installasjons kostnadene"

 • Lavere pris på alt, ved å kutte alle fordyrende mellomledd

 • Med særdeles rimelige PPR rørdeler, i forhold til kobber

 • Egenproduserte tanker med alt rørleggerarbeid helt ferdig

Med våre innovative, og velprøvde løsninger

 • Som muliggjør enkel installasjon uten kompetanse behov

 • Og med bøyelige korrugerte rustfrie rør, nesten uten verktøy

 • Et velutviklet og fungerende "Gjør Det Selv Konsept"